REGULAMIN

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której dochodzi po przez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku, bądź całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując   czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu.

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Obiekt wynajmowany jest na doby hotelowe, od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego
 2. Opłata za pobyt w obiekcie pobierana jest w dniu przyjazdu.
 3. W przypadku rezygnacji w trakcje trwania pobytu, obiekt nie zwraca opłaty za pobyt.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić telefonicznie najpóźniej  do godziny 7:00 dnia w którym upływa termin najmu obiektu. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanej dostępności.
 5. Zatrzymanie obiektu po godzinie 11:00 jest traktowane jako przedłużenie o kolejną dobę hotelową.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość nie może przekazywać obiektu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłyną okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą gościnnie przebywać w obiekcie od godziny 8:00 do godziny 20:00
 4. Przebywanie osoby niezameldowanej w obiekcie po godzinie 20:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego obiekt na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej w obiekcie. (150,00zł od osoby za dobę)
 5. Wynajmujący może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników obiektu lub innych osobach przebywających w obiekcie.
 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania depozytu gotówkowego przy zameldowaniu.
 7. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli została dokonana przedpłata w wysokości 40% wartości w terminie 1 dnia od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 8. W przypadku nieodwołania rezerwacji obiektu do 30 dni przed dniem  przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa  w zaplanowanym terminie do godziny 18:00, zadatek nie zostanie zwrócony a rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą  odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób lub zwierząt. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość obciążania finansowego Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień REGULAMINU, Wynajmujący może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Wynajmującego, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający obiekt, ze względów bezpieczeństwa, powinien zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 5. Wynajmującemu przysługuje ustawowo prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu, w przypadku opóźnień z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

 1. Gość powinien zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy znajdowały się one na terenie obiektu czy po za jego terenem.

§6 CISZA NOCNA

 1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§7 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Za zgubienie kluczy do obiektu pobierana jest opłata 50zł brutto.
 2. Za nie sprzątnięcie po użytkowaniu, pobierana jest opłata  brutto:
 • Grill – 50,00zł
 • Kominek- 50,00zł
 • Plac zabaw i zabawki – 50,00zł
 
 1. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
 2. Zabrania się:
 • palenia ognisk – kara grzywny 1 500zł
 • puszczania fajerwerków – kara grzywny 1 500,00zł
 • rozstawiania namiotów – kara grzywny 1500,00zł
 • parkowania samochodów na trawniku – kara grzywny 500,00zł,
 • rozkopywania trawnika i niszczenia roślinności,
 • palenia drewnem należącym do Wynajmującego bez wcześniejszego uzgodnienia.
 1. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w obiekcie i jego wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszając ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 2. Wszystkich Gości obowiązuje segregowanie śmieci zgodnie z podziałem :
 • Metale i tworzywa sztuczne pojemnik/worek żółty
 • Papier pojemnik/worek niebieski
 • Szkło pojemnik/worek zielony
 • Odpady bio pojemnik/worek brązowy
Za brak segregacji oraz umieszczanie śmieci w pojemniku bez worka Gość zostanie obciążony karą finansową 500,00zł